WIZUALIZACJE 3D


Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.wizualizacje pomieszczeń


PROJEKT KONCEPCYJNY

Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.rzut ścian po zmianach
3.rzut elektryki
4.rzut hydrauliki
5.zdjęcia przykładowych propozycji


PROJEKT KOMPLEKSOWY

Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.rzut ścian po zmianach
3.rzut posadzek
4.rzut sufitów
5.rzut elektryki
6.rzut hydrauliki
7.rzut kolorystyki
8.rzut wyposażenia
9.widoki ścian charakterystycznych
10. zestawienie materiałów
11.wizualizacje ( 2 szt. / pomieszczenie)


PROJEKT KOMPLEKSOWY
PLUS

Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.rzut ścian po zmianach
3.rzut posadzek
4.rzut sufitów
5.rzut elektryki
6.rzut hydrauliki
7.rzut kolorystyki
8.rzut wyposażenia
9.widoki ścian charakterystycznych
10. zestawienie materiałów
11.wizualizacje ( 2 szt. / pomieszczenie)
12. nadzór na budowie ( 5 wizyt )


PROJEKT PRZYKŁADOWY (CZĘŚĆ RYSUNKOWA)