WIZUALIZACJE 3D


Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.wizualizacje pomieszczeń


PROJEKT KONCEPCYJNY

Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.rzut ścian po zmianach
3.rzut elektryki
4.rzut hydrauliki
5.zdjęcia przykładowych propozycji


PROJEKT KOMPLEKSOWY

Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.rzut ścian po zmianach
3.rzut posadzek
4.rzut sufitów
5.rzut elektryki
6.rzut hydrauliki
7.rzut kolorystyki
8.rzut wyposażenia
9.widoki ścian charakterystycznych
zestawienie materiałów
11.wizualizacje ( 2 szt. / pomieszczenie)


PROJEKT KOMPLEKSOWY
PLUS

Standardowa zawartość:
1.rzut funkcjonalny
2.rzut ścian po zmianach
3.rzut posadzek
4.rzut sufitów
5.rzut elektryki
6.rzut hydrauliki
7.rzut kolorystyki
8.rzut wyposażenia
9.widoki ścian charakterystycznych
zestawienie materiałów
11.wizualizacje ( 2 szt. / pomieszczenie)
12. nadzór na budowie ( 5 wizyt )


PROJEKT PRZYKŁADOWY (CZĘŚĆ RYSUNKOWA)

———————————————————-

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY
PROJEKT KOMPLEKSOWY

ETAP I

SPOTKANIE WSTĘPNE (przy projektach on-line nie jest konieczne)

PRZESŁANIE MATERIAŁÓW (rzuty, zdjęcia, wytyczne projektowe)

PODPISANIE UMOWY -wpłata 1 transzy-

ETAP II

WYKONANIE RZUTÓW FUNKCJONALNYCH 2D

ETAP III

WYKONANIE WIZUALIZACJI -wpłata 2 transzy-

ETAP IV

WYKONANIE RYSUNKÓW TECHNICZNYCH -wpłata 3 transzy-

-Do każdego etapu Klient ma prawo do dokonania 2 zmian. Każda kolejna jest dodatkowo płatna-

———————————————————-